Si sta guardando MC2

MC2 - Televisione  Slovakia

MC2

MC2 (Slovakia) Televisione. Guarda in diretta, trovare le informazioni qui per questa stazione televisiva online.

Last Update date: 3 years ago

Rating: MC23/5 (1 vote)
TV nome del canale: MC2
Trasmissione paese: Slovakia
Click here to open and watch this channel

MC2 je Å¡tudentská online televízia zastreÅ¡ená Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave. Vysielame zo Å¡túdií na internátoch Mladosť v Mlynskej doline od februára 2009. Projekt má vÅ¡ak o čosi dlhÅ¡iu históriu - idea bola prezentovaná a schválená vedením univerzity už v decembri 2007. Dnes sa na prípravách a tvorbe vysielania podieľa približne 35 vysokoÅ¡kolských Å¡tudentov.
Prinášame náš vlastný pohľad na televíznu tvorbu. Programová Å¡truktúra je navrhnutá do bloku vysielania, ktorý sa v rámci dňa niekoľkokrát zopakuje. Blok je tvorený naÅ¡imi vlastnými mikroformátmi. Program pripravujú mladí ľudia v spolupráci s odborníkmi v relevantných oblastiach.
NaÅ¡ou cieľovou skupinou sú mladí ľudia vo veku 18-26 rokov, aktívni užÃ­vatelia internetu a ktokoľvek "mladý duchom".Vysielame prostredníctvom technológií multicast, unicast a 3gp.

Se si cerca canali precisi, si prega di visitare il sito Internet TV, dove troverete un elenco completo di flussi per tutti i canali. In caso di difficoltà con la letture degli stream, per prima cosa controllare la nostra Come guardare guida dettagliata. E, soprattutto, tutti i flussi si possono trovare nel nostro sito sono completamente gratuito - connessione a Internet è tutto ciò che serve!

Flusso di MC2 non è ospitato dal nostro sito, esso è fornito dalla tv stazione stessa. Quindi, si prega di attendere per la connessione a MC2 broadcast. Canale MC2 può essere collegato a volte.